Women Photographers From Julia Margaret Cameron to Cindy Sherman

Boris Friedewald

תיאור

מאז ראשית הצילום כצורה אמנותית לפני כמעט מאתיים שנה, נשים מילאו תפקיד חשוב בהתפתחות הז'אנר, פעמים רבות תוך קריאת תיגר על מוסכמות חברתיות ופריצה של גבולות.

 

בספר שלפנינו מובאים מאתיים צילומים בצבע ובשחור-לבן

של שישים צלמות מהמאה התשע עשרה ועד ימינו, מלווים בביוגרפיות ובטקסטים הסוקרים את התרומה הייחודית של אמניות אלו להיסטוריה של הצילום.