Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers

Leonard Koren

תיאור

וואבי-סאבי הוא שמה של פילוסופיה יפנית עתיקה שהיא גם דרך חדשה ומעוררת השראה לעיצוב סביבתנו וחיינו.

 

שלוש הנחות יסוד מובילות תפיסה זו: הדברים כולם מתכלים, הדברים כולם פגומים, הדברים כולם אינם גמורים.

זו אסתטיקה של הפגום. וואבי-סאבי מייצג את ההפך הגמור מהאידיאל המערבי לפיו היופי מושלם ונצחי.

 

הספר בעברית במגדלור 
עוד ספרים בנושא, בעברית ובאנגלית