The Oldest Living Things in the World

רחל סוסמן

תיאור

ספר צילומים שהוא גם ספר מסע המשלב אמנות וטבע, ומתעד את מסעותיה של האמנית רחל סוסמן בעולם באיתור, חקר וצילום של אורגניזמים חיים בני 2000! שנים ומעלה. במשך עשור תרה סוסמן בעולם - מאנטרקטיקה עד גרינלנד, ממדבריות אפריקה אל האאוטבק האוסטרלי - ליצירת ספר מופת של צילומי טבע מעוררי מחשבה שלא נראו כמותם בתחומי התיעוד המדעי. העבודה היתה מלווה בביולוגים מכל העולם שסייעו לאתר יערות, שיחים, פטריות ואלמוגים בני אלפי שנים. סוסמן מתחילה את המסע בשנת אפס לספירה ומתעדת לאחור טבע בן 80 אלף שנים. מרתק ומרהיב.