The Institute of Sexology

Welcome Collection

  • עריכה: Welcome Collection
חסר במלאי
תיאור

The Institute of Sexology הוא אלבום מרתק שבוחן את ההיסטוריה של המיניות וחקר המיניות. דרך עבודותיהם של פרויד, מרי סטופס, אלפרד קינסי ועוד, מציג הספר את האופן

בו מחקר המיניות עיצב את תפיסות המיניות, ההתנהגות והזהות המינית בחברה.  

 

באמצעות מחקרים אנתרופולגיים, שאלונים וצעצועי מין מכל התקופות ההיסטוריות, מציג הספר ממצאים מרתקים, לצד טקסטים נדירים, יצירות אמנות, צילומים ותיאורי מין מימי קדם. 

 

לספר הייחודי הזה חשיבות אסתטית ומחקרית שכן הוא חושף נתונים שבאמצעותם ניתן לשבור מוסכמות חברתיות וטבואים מיניים. אמן!