Talk Like TED

Carmine Gallo

תיאור

תשעה סודות הדיבור מול קהל בספר המבוסס על ניתוח מאות הרצאות TED, ראיונות עם מרצי TED הפופולריים ביותר ושיחות עם כמה מהחוקרים המובילים בתחומי הפסיכולוגיה, התקשורת ומדעי המוח.

 

על בסיס ראיונות ושיחות אלה, מציע הספר שיטת צעד אחר צעד לבנייה ולהגשה של מצגת מרתקת ומשכנעת.