Sweet Occupation

ליזי דורון

תיאור

זהו סיפורם של חמישה גברים: שלושה מחבלים מורשעים מהשטחים הכבושים ושני חיילים לשעבר בצבא הישראלי שסירבו להמשיך לשרת את הכיבוש. חמישה גברים שישבו במאסר, ואחר כך הקימו את תנועת לוחמים לשלום, החליטו לשנות מהיסוד את חייהם ואת העולם שסביבם.

 

תוך כדי גישוש זהיר והתקרבות, ואגב כך שאינה "מוחקת" את זהותה ועברה, ליזי דורון האזינה לעדותם המצמררת במשך שנה שלמה ויצרה מסמך מאלף ומחכים - על הסופרת עצמה ועל אלה שבחרו לנטוש את דרך האלימות ולהעמיד חלופה לשנאה חסרת הפשר.

 

ליזי דורון התפרסמה מיד עם הופעתו של רומן הביכורים שלה למה לא באת לפני המלחמה? בעקבותיו ראו אור רומנים נוספים, עטורי פרסים בעולם, רובם עסקו בשאלת "הדור השני". הממואר-מחקר הנוכחי הוא עדות נוספת להתמסרות של דורון לעניין הפוליטי, לגורלם של היהודים והפלסטינים הגרים כאן, ולחזון החיים המשותפים והשלום. הספר רואה אור במסגרת הסדרה טקסטים למען העתיד - בשיתוף מכון גתה.