Pictorial Webster's A Visual Dictionary of Curiosities

John M. Carrera

תיאור

המילון החזותי של וובסטר הוא אוצר לכל מי שמתעניין בהיסטוריה של העיצוב, האיור וההמחשה הויזואלית. זוהי הדפסה מחודשת של המילון החזותי של וובסטר מהמאה ה-19, ומופיעים בו, בפירוט מדהים, מושגים ואובייקטים מעולם החי, הצומח, התעשייה ועוד. פנינה.