Photography: A Cultural History

Mary Warner Marien

תיאור

מהדורה רביעית, מורחבת ומעודכנת, של הספר המקיף על ההיסטוריה של הצילום מראשיתו ועד ימינו.

 

מרי וורנר מריין דנה בצילום מנקודת מבט גלובלית אמיתית, ומביטה במגוון צילומים דרך עדשות האמנות, המדע, המסעות, המלחמה, האופנה ותקשורת ההמונים. נוסף לייצוג קנון הצילום בעולם המערבי, הספר כולל עבודות מפתח מאמריקה הלטינית, אפריקה, הודו, רוסיה, סין ויפן.

 

568 עמודים ובהם מבחר מבריק של יותר מ-600 צילומים, רבים מהם בצבע, המעידים שאכן, במקרים רבים תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים.