Not the Israel My Parents Promised Me

Harvey Pekar

תיאור

הארווי פיקאר, בן למשפחה יהודית-אמריקאית, גדל באווירה של תרבות ציונית והערצה למדינת ישראל. הוריו היו ציונים, אם מטעמים פוליטיים ואם מטעמי אמונה. בספר הזה, שמעריציו של פיקאר רואים בו הישג המשלים את פסגת יצירתו, הוא בוחן את המיתוסים וההשקפות עליהן גדל: עם סגולה, "אתה בחרתנו מכל העמים", "לא נלך שוב כצאן לטבח", לצד אמיתות והבנות כאובות מהמציאות היומיומית בישראל, כפי שהוא רואה אותן ממקום מושבו בקליבלנד, אוהיו. שאלות של דת, מוסר יהודי ומוסר בינלאומי, זכויות אדם וזכות אבות - כל אלה עומדות למבחן תחת שבטו הצולפני של פיקאר, אשר לא מאבד לרגע את האמפתיה הבסיסית שיש לו כלפי העם היושב בציון. ספר מומלץ ומרתק לאוהבי רומנים גרפיים ובכלל.