Magritte: The Treachery of Images

Didier Ottinger

תיאור

מאה צילומים בהדפסה איכותית מעבודותיו של רנה מגריט, מלווים בפרשנות חדשה לשימוש שעשה בסמלים ובדימויים כדי לבטא את הסוריאליזם הייחודי לו.

 

במונוגרפיה יפה זו, אוסף של מסות המתמקדות בחמישה דימויים נפוצים בעבודותיו של מגריט: אש, צללים, וילונות, מילים, הגוף המקוטע. הטקסט והצילומים הרבים בספר מסייעים להבין את השימוש של מגריט בדימויים אלה בדרכים מטעות ומציאותיות כאחד, כיצד עיוות פרשנויות מקובלות של סמלים קלאסיים, מדוע שילב מילים בציוריו וכיצד יישם אלמנטים תיאטרליים ביצירתו.