Madam and Eve Women Portraying Women

Liz Rideal , Kathleen Soriano

תיאור

סקירה מצולמת עשירה, מגוונת ומרתקת של האופן שבו נשים מייצגות נשים באמנות בחמישים השנים האחרונות.

 

מחברות הספר, אמנית ואוצרת, בוחנות עבודות של יותר ממאתיים אמניות, ומנסות להשיב לשאלות על המבט הנשי בנשים: איך נשים מציירות, מצלמות ומפסלות זו את זו? איך הן מייצגות אשה את רעותה - כאמהות או כגיבורות? בעדינות, בתוקפנות, בכבוד? וכיצד השפיעה התנועה הפמיניסטית על המבט הנשי באמנות המודרנית והעכשווית?

 

מחקר ואלבום מצולם המציג יצירות אמנות נוקבות, משעשעות, פוליטיות, סקסיות, אידיוסינקרטיות, מביכות וכל שם תואר אפשרי נוסף.