Lunar and Biodynamic Gardening

Matthew Jackson

חסר במלאי
תיאור


גינון ביו-דינמי משמעו נקיטת גישה הוליסטית והתחשבות מלאה בהתנהלות החיים בסביבת הגידול.

השיטה הביו-דינמית, המבוססת על הפילוסופיה האנתרופוסופית, מציעה מימד רוחני לאמנות המדיטטיבית של הגינון תוך שימת דגש על ההשפעה של אנרגיות בלתי נראות, כמו מחזורי הירח, על הגן.

הספר פותח דלת למי שמעוניין/ת לאמץ שיטה טבעית והוליסטית זו ומספק מבוא פשוט ושימושי לגינון המתחשב בתנועת גרמי השמים השונים ומיקומם ביקום כמרכיב חשוב בתכנון הזריעה, ההשקיה, הגיזום והקטיף.

הפרוייקטים שבספר מלווים בהסברים מאויירים, דיאגרמות וצילומי צבע מקסימים שיאפשרו לכל גנן/ת מתחיל/ה או מתקדם/ת ליהנות מיתרונות הגינון הביו-דינמי.