Is Democracy Failing? The Big Idea

Niheer Dasandi

  • עריכה: Matthew Taylor
תיאור

רק ארבע מדינות בעולם אינן מגדירות את עצמן כיום כדמוקרטיות, אך רבות מאלו שכן - אינן מקיימות את ארבע הדרישות הבסיסיות מדמוקרטיה.

 

מאז 2015, עולה במערב כוחם של פוליטיקאים פופוליסטים. האם הפופוליזם הוא הפנים החדשות של הדמוקרטיה? האם הדמוקרטיה היא פשוט רצון העם? האם כל ממשלה קיימת יכולה להיות דמוקרטית באמת?

 

תשובות לשאלות אלה ודיון בצורות עכשוויות של דמוקרטיה בספר מצוין נוסף בסדרה החדשנית The Big Idea של הוצאת Thames & Hudson האיכותית.

 

עוד ספרים בסדרת The Big Idea במגדלור