Ink, Silk & Gold: Islamic Art from the Museum of Fine Arts, Boston

מחברים שונים

תיאור

ספר מרתק ויפהפה החושף בפני הקוראים 115 עבודות אמנות איסלאמיות בשלל מדיה ומשלל תקופות מאוסף המוזיאון לאמנויות בבוסטון. זוהי הזמנה להתבונן מנקודת מבט שונה על התרבות האיסלאמית אשר במרחבה אנחנו שוכנים.