Indoor Green Living with Plants

Bree Claffey

תיאור

לצמחים יש את היכולת המופלאה לחולל מהפך בעיצוב פנים, וזו יותר מתמיד, מגמה מבורכת שנמצאת בעלייה. 

 

בספר היפהפה שלפנינו יצאה המחברת למסע בין בתיהם של חובבי צמחים, ותיעדה את עולמם של צמחי הבית. הצמחים מצולמים בשלל צורותיהם המוזרות והנפלאות, אשר מדגישות

את העובדה שהם הרבה מעבר לקישוט יפה - הם חיים ונושמים, נטועים בבתים ובקהילות - צמחי הבית הם דרך חיים.