I Object

Ian Hislop, Tom Hockenhull

תיאור

חגיגה לרוח ההתנגדות האנושית בספר יפהפה שליווה תערוכה שאצר העיתונאי והסאטיריקן איאן היסלופ, אשר צלל למרתפי המוזיאון הבריטי ודלה מהם 180 מוצגים שאתגרו את בעלי הכוח והסמכות לאורך השנים.

 

הספר מציג היסטוריה חזותית של מחאה, גלויה וסמויה, בעזרת יותר ממאתיים צילומים של חפצים שאנשים יצרו כדי ללעוג לסטטוס קוו ולתקוף אותו במגוון תרבויות ותקופות - ממצרים של המאה ה-11 לפני הספירה דרך אנגליה של המאה ה-16 ועד לאפגניסטן במאה העשרים.

 

פוסטרים, סיכות וכתובות מחאה, כמובן, אבל גם מטבע קדום שהושחת, גרפיטי על לבנה מבבל העתיקה, דלתות עץ מניגריה שבהן הוצפן מסר סודי, קנקן תה חתרני מסין, בגדים, תכשיטים ועוד ועוד חפצים - כל אלה מוצגים בליווי הסברים על ההקשר שבו נוצרו, מאירים רגעי התנגדות נשכחים בהיסטוריה וחוגגים את השנינות וכושר ההמצאה של מי שקרא תיגר, בגלוי או בסתר, על הסדר הקיים ופעל לשנותו.