How to Understand Israel in 60 Days or Less

Sarah Glidden

תיאור

שרה גלידן היא יהודיה אמריקאית שמחזיקה בעמדות מאוד ביקורתיות כלפי ישראל ובמיוחד השהות שלה בשטחים. היא מצטרפת לטיול מאורגן "הכל כלול" בארץ, במטרה להבין במהלכו את הסכסוך הישראלי פלסטיני ולקבל מושג מקרוב על האמת - כי כידוע, דברים שרואים משם לא רואים מכאן וכו'. לצערה של שרה ולשמחתם של הקוראים, היא מוצאת את עצמה מסובכת עד הצוואר בגילויים חדשים, תעמולה פוליטית מכל הכיוונים, השקפות דתיות שונות ובעיקר ספקות. התוצאה היא רומן גרפי משובב נפש על הדרך שבה זר רואה אותנו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהמבט דרך עיניו.