How to be a graphic designer without losing your soul

Adrian Shaughnessy

תיאור

ספר צנוע שהפך לרב מכר עולמי – מדריך למעצבים צעירים, שבחוכמה ורגישות מציג בפניהם את הבעיות שהם הולכים להיתקל בהן בדרכם אל פסגת הקריירה הנכספת: דחיות, לקוחות קשים, עבודה מסחרית מול עבודה פרטית, תחושה שהם "מוכרים את עצמם". הספר מציע עצות שימושיות לחיי היומיום של המעצבים וגם פילוסופיית חיים שתאפשר להם להיות, כלשון הכותרת, מעצבים גרפיים בלי לאבד את הנשמה.