Farm Anatomy: The Curious Parts and Pieces of Country Life

Julia Rothman

  • איור: Julia Rothman
תיאור

עכבר העיר ועכבר הכפר יהנו שניהם מן הספר המאוייר הזה של האמנית Julia Rothman, שבאיוריה משובבי הנפש והעין יצרה מדריך לחיי הכפר. באמצעות איוריה, מפרקת Rothman את חיי הכפר לפרטי פרטים, החל מחלקיו של הדלוע, עובר באופן שבו מקימים אסם, וכלה בלוח הזמנים של קצירת היבולים - כך מתקבל ספר שהוא מסע אמנותי משעשע ומוזר אל אורח החיים בכפר.