Fanzines

Teal Triggs

תיאור

הדפסה חדשה ומשופרת לספר הבועט והמרדני Fanzines. 

 

כבר יותר מ-60 שנה שפנזינים (עיתונים/מגזינים עצמאיים שמופצים ונוצרים ללא תשלום ולא דרך חנויות) מהווים שיטה חשובה בהפצת מסריהן של תנועות חברתיות שונות, קבוצות תרבות, אמנים ועוד. בספר המרשים הזה מאוגד מחקר מקיף, מצולם וכתוב, על תולדות הפנזין, גלגוליו השונים וכמובן דוגמאות למוצלחים שביניהם. מומלץ למי שהמרד זורם בעורקיו.