Falling Out of Time

דויד גרוסמן, David Grossman

שם מקור: נופל מחוץ לזמן

  • תרגום: Jessica Cohen
תיאור

נופל מחוץ לזמן שכתב דויד גרוסמן בשנת 2011 הוא "סיפור בקולות", הכולל קטעים הכתובים בריתמוס שירי, ועם זאת הוא אינו פואמה ולא מחזה. גרוסמן זכה בפרס ברנר לשנת תשע"ב על ספר זה.

 

איש קם פתאום משולחן ארוחת-הערב שלו, נפרד מאשתו, אחרי שחמש שנים שתקו את "הלילה ההוא", ויוצא לדרך ל"שם", לחפש את בנו המת. מיום ליום מתעצמת הליכתו העיקשת במעגלים סביב העיר ויוצרת מעין שדה מגנטי שפועל על העיר כולה. נסחפים אל ההלך אלה מאנשי העיר שאולי רק חיכו שיקום איש כמוהו, אשר בכוח המשאלה הגדולה שלו יעז לקרוא תיגר על הגבול שבין כאן לבין הצד האחר, תשליל החיים.

 

נופל מחוץ לזמן הוא סיפורו של ניסיון הרואי וסוחף "למצוא לזה מלים". דמויותיו ימצאו את עצמן על קו הגבול, מול החומה שהן-עצמן אולי יצרו, ורק כך יוכלו, דווקא אחרי ש"הדבר קרה", להבין מי הן, כי "החיים במלוא יֵשָׁם הוֹוִים רק שם בקו הגבול".