Dorothea Lange Grab a Hunk of Lightning

Elizabeth Partridge

חסר במלאי
תיאור

דורותיאה לאנג. חלוצת הצילום, הצלמת הראשונה שזכתה לתערוכת יחיד ב- MoMA, האמנית הרגישה והמדויקת ורבת ההשפעה שתיעדה ברחבי אמריקה והעולם את השפעותיו ההרסניות והמדכאות של השפל הכלכלי הגדול, ובכלל את האירועים ההיסטוריים הגדולים של המאה ה-20. 

הספר הזה חוגג את חייה ועבודתה, ומלווה את שניהם בנאמנות ובעניין. 

הסופרת, שזכתה להיות חלק ממשפחת החברים של לאנג ולאנג היא אף הסנדקית שלה, היא סופרת מוערכת שזכתה בפרסים רבים.

כאן היא מתחקה אחר ההיסטוריה הפרטית כמו גם הכללית של לאנג וימי חייה. 

התוצאה מרהיבה ומקיפה.