Do Not Disturb אמנות רחוב בישראל

ליאורה חשין

תיאור

בספר Do Not Disturb – אמנות רחוב בישראל כמאה תצלומים ממגוון ערים בארץ, המביאים אמנות רחוב צבעונית, מעניינת ומסקרנת.


לא רק בתל אביב - גם בירושלים ובכפר סבא, בהרצליה ובשדרות, בנצרת, בעפולה ובחיפה - יש אמנות רחוב צבעונית, מעניינת ומסקרנת. בספר החדש כמאה תצלומים מערים שונות בארץ, כאשר רוב התצלומים מנציחים עבודות שנמחקו ואינן עוד.


היוצרים הם ילידי הארץ, עולים חדשים, וגם כאלה שמגיעים לביקור מחו"ל. שמות האמנים שאותרו מופיעים לצד עבודותיהם. בספר מאמר נרחב ומילון מונחים ייחודי. הוא כתוב בעברית ובאנגלית, ומתאים גם כספר מתנה בארץ ובחו"ל. הספר מודפס במהדורה מצומצמת על נייר מיוחד ובהדפסה איכותית. בספר 114 עמודים, 98 מהם עמודי צבע.