Dede ספר אמן

Dede

תיאור

לאחר עשור של פעילות מוציא אמן הרחוב Dede ספר אמן ראשון, בו מאוגדים רגעים נבחרים מדרכו האמנותית: השראות, תהליכי עבודה ומחקר, עבודות סטודיו ועבודות מהמרחב הציבורי שצייר בשנים 2010–2016.

 

Dede, שמקפיד לשמור על אנונימיות, פועל בעיקר במרחב הציבורי ברחבי תל אביב. הוא מצייר על אתרי בנייה עבודות שיכולות להקיף עמוד בודד, קירות של מבנה שלם או ציור על משטח חניה ענק, שניתן להבין אותו רק במבט מלמעלה. סימן ההיכר שלו מתאפיין בדימוי של פלסטרים המופיעים ברבות מעבודותיו.

 

הספר מציג תמונות פנים של בתים נטושים בעיר והצצה פנימה לאתרים מוכרים, רגע לפני שעברו את מגע האמן, ובראשן העבודה שמשכה את מירב תשומת הלב ועדיין מתנוססת בראש מתחם הדולפינריום: "היא היתה האתגר האמנותי הכי גדול שלי עד היום. בספר המבנה מפורט מבפנים ומבחוץ בצורה שאנשים לא מכירים".