David Hockney Six Fairy Tales from Brothers Grimm

David Hockney

  • איור: David Hockney
תיאור

אגדות האחים גרים על פי דייויד הוקני אינן דומות לשום גרסה שפגשתן קודם.

 

הוקני אמנם קיבל השראה מאיורים קודמים לאגדות, והיכרותו העמוקה עם תולדות האמנות ניכרת, אולם בתחריטים שלו מקבלות האגדות פרשנות מודרנית ייחודית וחד-פעמית. 

 

עוד מספרי הוקני במגדלור