David Hockney: 82 Portraits and One Still-life

Tim Barringer, Edith Devaney

תיאור:

ספר חדש של אחד מהאמנים הפוריים והחשובים בעולם האמנות, David Hockney, המוקדש כולו לפורטרטים חדשים שיצר בשנים האחרונות. הפורטרטים כוללים מנעד רחב של מצוירים - החל מאסיסטנטים, צוות משרד, משפחה, חברים ומכרים. כמו כן, צייר הוקני אמנים, אוצרים ובעלי גלריות.

 

לצד הפורטרטים המרהיבים בצבעוניות אקספרסיבית, מצולם הוקני במהלך העבודה, על שלביה השונים, ומספק הצצה חד פעמית לתהליך עבודתו.