Curriculum Vitae (קוריקולום ויטה)

יואל הופמן

שם מקור:

תיאור

תארו לעצמכם יהודי והיהודי יושב על כיסא

והכיסא בעולם. את בדידותו הגדולה של היהודי.
לכמה חלל נזקק אדם עם כיסא וכמה חלל ניתן לו.

 

ספר שהיה לרב מכר, הכתוב בדרכו הייחודית של יואל הופמן, אשר זכה לתארים "האנרכיסט הגדול של הספרות העברית" ו"הזר הגדול של הספרות העברית".

 

מחבר השונרא והשמטרלינגמצבי רוח, מה שלומך דולורסבפברואר כדאי לקנות פילים וספרים נוספים.