Build-On Converted Architecture and Transformed Buildings

R. Klanten

חסר במלאי
תיאור

בצפיפות העירונית הקיימת בחלקים רבים בעולם המערבי, אחד האתגרים העומדים בפני מתכננים ואדריכלים הוא שינוי ייעוד של מבנים קיימים, לרוב כאלה שנבנו במאות הקודמות. כיצד כנסייה ישנה הופכת לספרייה עירונית? והאם תחנת רכבת יכולה להפוך לבית ספר או מרכז קהילתי? הפתרונות היצירתיים שמתקבלים לבסוף מרהיבי עין: הספר מרכז את מיטב הדוגמאות המוצלחות להסבת מבנים ושטחים שהיו בעבר בשימוש, ומצרף הסברים מרתקים מלבד תמונות נפלאות.