Brian Eno Visual Music

Christopher Scoates, Brian Eno

תיאור

סיור מודרך באמנות החזותית של "מוזיקאי האשכולות" הרב-תחומי בריאן אינו במונוגרפיה ייחודית המציגה יותר מ-300 צילומים של עבודות הווידיאו, התאורה והמיצב של רב האמן, ששינה את פני המוזיקה האלקטרונית והמוזיקה בכלל.

 

עוד בספר: ראיון עם אינו, דפים ממחברותיו, חיבורו Perfume, Defense, and David Bowie's Wedding, מאמרי ביקורת על יצירתו וכן מוזיקה להורדה שחיבר אינו במיוחד לפרסום הספר בגרסת הכריכה הרכה המיוחדת שלפנינו.