Books A Living History

Martyn Lyons

תיאור

בין הסימנים הראשונים שנכתבו על פפירוס ובין הספר הדיגיטלי שכל אחד יכול להוריד מהרשת, עבר עולם הספרים תהליכים, טלטלות ומהפכות של ממש. קליגרפיה וגלופות ידניות, המצאת הדפוס המודרני של גוטנברג,והמעבר מעותקים יקרי-ערך שהיו רכושם של העשירים ביותר לספרונים בכריכה רכה שכל אחד יכול לקנות. הספר היפה והצבעוני הזה מסתיים בדיון על המעבר לספרים דיגיטליים, ומלבד ההיסטוריה הויזואלית המופלאה הנפרשת בו בצבעים, הוא גם מעורר מחשבה על עתידה של הספרות המודפסת.