Artisans of Israel: Transcending Tradition

Lynn Holstein

תיאור

ספר חדשני ומרתק, הכולל את דיוקנאותיהם ועבודתם של 40 אומנים - יהודים, נוצרים ומוסלמים, שחיים ועובדים בישראל. 40 האמנים, שעוסקים בתחומי אומנות שונים - תכשיטנות, קרמיקה, טקסטיל, עץ, נייר ועוד - מציגים באמצעות עבודותיהם את האופן בו הם תופסים את המרחב התרבותי האישי בתוך מדינה צעירה ורבת קונפליקטים. היצירה היא חלק עמוק מהגדרת הזהות שלהם, כמו גם האופן בו הם יכולים להשתחחר מן ההגדרות החונקות, ולמצוא את קולם הפנימי.  

 

ברוח האמנים המוצגים בספר, הוא כתוב בשלוש שפות:

אנגלית, ערבית ועברית.