A Possibility of Violence

דרור משעני, D. A. Mishani

שם מקור: אפשרות של אלימות

  • תרגום: Todd Hasak-Lowy
תיאור

אפשרות של אלימות הוא הספר השני בסדרת הבלש אברהם אברהם של הסופר דרור משעני.

 

בכל חקירה יש רגע שבו נדמה שהתמונה לא תתבהר לעולם. שהפרטים רבים מדי, זרים מדי, רחוקים זה מזה כמו האנשים היושבים על החוף. הכול טובל בחשיכה או בערפל. אבל לאחר זמן מה נדלקת פתאום נקודת אור חדשה ומאירה גם את האחרות, ומה שנראה זר מתברר כקרוב.

 

הפעם היתה מזוודה מחוץ לגן ילדים ובתוכה מטען חבלה בלי חומר נפץ. ואדם נמלט בצליעה. אזהרה בטלפון בקול של אישה: "המזוודה היא רק ההתחלה". גננת שהסתירה את שיחת האיום ואולי התעללה בילדים. אישה שנסעה לפיליפינים לטפל באביה אבל לא עלתה על שום מטוס.

 

עוד מספרי דרור משעני וספרים בעריכתו במגדלור