תרבות ואימפריאליזם

אדוארד סעיד

שם מקור: Culture and Imperialism

תיאור

באדיבות הוצאת רסלינג, רואה אור בעברית אוסף המסות החשוב תרבות ואימפריאליזם של אדוארד סעיד.

 

בספר מתחקה סעיד אחר הקשר בין אימפריאליזם ותרבות במאות ה-18, ה-19 והעשרים, ומרחיב ומעדכן את אוריינטליזם המשפיע ביותר שלו, שפורסם בשנת 1978.

 

כתבה על הספר טוני מוריסון:

קוראים המורגלים בדיוק ובאלגנטיות של כישרונו האנליטי של אדוארד סעיד לא יתאכזבו מתרבות ואימפריאליזם. אלה המגלים את סעיד בפעם הראשונה יתרשמו עד עומק לבם.

 

מתוך הספר

כותב פרופ' יורם מיטל, עורך המהדורה העברית של הספר:

תרבות ואימפריאליזם (1993) פורסם 15 שנים לאחר הופעת אוריינטליזם, חיבורו פורץ הדרך של אדוארד סעיד. לזיקה בין שני החיבורים התייחס סעיד עצמו: "מה שדיגלתי עליו באוריינטליזם, הוא כותב בהקדמה לספר זה, "היה אותה התגובה לשליטה המערבית ששיאה היה בתנועה הגדולה לדה-קולוניזציה שפעלה בכל רחבי העולם השלישי".

באוריינטליזם עמד סעיד על האופן שבו נבנו ידע וקטגוריות חסרי בסיס וא-היסטוריים ביחס לאדם הערבי/מוסלמי כפסיבי וכבלתי כשיר להתמודדות עם אתגרי המודרניות וכינון מדינת לאום עצמאית, ועל הזיקה לכאורה של תכונות ומגבלות "טבעיות" אלה לפרויקט השליטה של מעצמות קולוניאליות בטריטוריות ועמים. בתרבות ואימפריאליזם הוא מפריך קונספט זה באמצעות ניתוח יצירות ספרות, שירה ומוזיקה שהופקו בדרום הגלובלי, העניקו ביטוי להתנגדות הרחבה לשליטה זרה והיוו אבני בניין לכינון זהויות קולקטיביות חלופיות.

בהתכתבות האינטנסיבית של תרבות ואימפריאליזם עם

אוריינטליזם ניתן למצוא מהלך של עדכון והשלמה המהווה סיכום הגותו של סעיד על הזיקה בין ידע ותרבות ובין שליטה והתנגדות. זהו פרויקט מונומנטלי המושתת על קריאה הרמנויטית של מגוון עצום של מקורות שהפיקו יצרני ידע ותרבות מערביים ולא-מערביים, חשיפת ההקשר הפוליטי שבו אלה נוצרו והשימוש שנעשה בהם להבניית הגמוניות והתנגדות כאחד.