תולדות התנועה השבתאית

גרשום שלום

תיאור

תולדות התנועה השבתאית, המבוסס על סדרת הרצאות שהועברה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1940-1939, היה הניסיון הראשון של גדול חוקרי המיסטיקה היהודית גרשם שלום (1982-1897) להציג תמונה רחבה ומלאה של השבתאות ברצף אחד, מימי גאותה עד דעיכתה.

 

חשיבותן של הרצאות אלו נעוצה בכך שכבר בשלב מוקדם זה הונח היסוד לכל מחקריו של שלום בשנים שיבואו, ובכלל זה לספרו הגדול שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, שנדפס לראשונה בשנת 1957. בהצגה מחודשת של טקסטים גנוזים אלו אפשר לגלות פנים חדשות בפרשת השבתאות, כמו גם בעולמו המחקרי של גרשם שלום, והם משמשים פתח ומבוא לכל החפץ להכיר את אחת הפרשיות הסוערות והסבוכות בהיסטוריה היהודית.

 

לספר צורף מבוא מקיף של העורכים, פרופ' יונתן מאיר מהמחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב וד"ר שיניצ'י יאמאמוטו, חוקר קבלה ושבתאות מאוניברסיטת טוקיו.