עץ הקזוארינה

סומרסט מוהם

שם מקור: The Casuarina

  • עריכה: אברהם קנטור, נגה אלבלך
  • עיצוב: דוד בן הרא"ש
תיאור

בעץ הקזוארינה שישה סיפורים המתרחשים במלאיה הבריטית בראשית המאה העשרים. סומרסט מוהם, אמן הסיפור הקצר, בורא בהם דמויות מלאות חיות, ומתאר את המחיר שגובה הקולוניאליזם משליחיו בשטח ומהאוכלוסייה המקומית.

 

סומרסט מוהם (1965-1874) הוא סופר ומחזאי אנגלי. כתיבתו הספרותית כוללת שישה עשר קובצי סיפורים קצרים ועשרים רומנים. עץ הקזוארינה הוא קובץ סיפוריו השני, אשר ראה אור בשנת 1926.

מתוך הספר

על עץ הקזוארינה נאמר שאם תיטול אִתך בסירה פיסה ממנו, זעירה ככל שתהיה, יקומו נגדך רוחות אשר יעכבו אותך בדרך, או יפרצו סערות שיסכנו את חייך. אומרים גם שאם תעמוד בצִלו של העץ באור ירח מלא, תשמע מתוך סבך ענפיו החשוכים לחש נעלם המסגיר את סודות העתיד. על עובדות אלה איש לא חלק אף פעם. אך אומרים גם שכאשר, בבוא הזמן, יְיַבשו המנגרובים את הביצות שבשפכי הנהר הנרחבים, יתנחל בקרקע עץ הקזוארינה, ואז יהיה זה הוא אשר יתפוס חזקה, וידשן את האדמה עד שתהיה מוכשרת לגידולים מגוונים ועשירים יותר. ולאחר שישלים את מלאכתו, הוא יגווע, בשל פלישתם חסרת הרסן של רבבות דיירי הג'ונגל.