על המקום

זלי גורביץ'

תיאור

על המקום הוא ספר איתור ותיאור המקום הישראלי כיצירה חדשה וכהמשך לתפיסת המקום העברית-היהודית. על פי תפיסה זו היחס למקום הוא כפול – שואפים אליו ומקדשים אותו ובה בעת נרתעים ומסתייגים ממנו.

המאמר "על המקום – אנתרופולוגיה ישראלית", הפותח את הספר, נכתב יחד עם גדעון ארן ופורסם בכתב העת "אלפיים" ב-1991. הוא עורר מחלוקת רבה והפך למאמר מפתח בנושא "המקום הישראלי והיהודי" בתחומי דעת רבים, כמו אנתרופולוגיה, ארכיטקטורה, מחשבת ישראל, ספרות עברית ואמנות.

למאמר צורפו חמישה פרקים המאירים את המקום מפרספקטיבות שונות – הזמן היהודי וההווה הישראלי, מיתוס המקום מבריאת העולם ועד מגדל בבל, המקום בשירי ילדים, "רובינזון קרוזו" כסיפור של אי-מקום ועיון במושג הגבול.