תיאור

אנו מגדירים את העולם שסביבנו באמצעות מילים. מכניסים אותו לקופסאות קטנות של מונחים והסברים. אבל לפני המילים הייתה ההתבוננות. ומה שאנחנו רואים סביבנו מתנגש ללא הרף עם מה שאנחנו יודעים ואומרים. זהו ספר מסות שכתב בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים ג’ון ברגר, ושינה לעד את צורתו ותוכנו של הדיון בעולם האמנות.