סיפורים פטרבורגיים

ניקולאי גוגול

תיאור

"כולנו יצאנו מבין קפלי האדרת של גוגול", אמר דוסטויבסקי, והוא לא טעה: היסודות שהניח גוגול בסיפוריו ובעולם החצי-מיסטי שיצר בהם אפשרו את לידתה של ספרות רוסית פרועה ושונה לגמרי. בקובץ הסיפורים הפטר בורגיים נכללות קלאסיקות כמו "האדרת", "האף" (החוטם, בתרגום הישן), "רשימותיו של מטורף" ועוד מהסיפורים שמרתקים אליהם קוראים כבר מאות שנים.  

מתוך הספר

"בלישכה אחת עבד פקיד אחד, פקיד שאין לומר עליו שהצטיין מאוד במשהו: קטן קומה, מחוטט במקצת, אדמוני במקצת, ולמראית עין אף סומא במקצת, קרחת לא גדולה על מצחו, קמטים משני צידי לחייו, וגוון פניו מה שקרוי מוכה טחורים. שמו היה אקאקי אקאקייביץ'.
מתי ובאיזה זמן בא אל אותה לישכה ומי הביאו לשם – זאת לא זכר שום איש. כל כמה שהתחלפו שם המנהלים והממונים למיניהם, נראה הוא עצמו יושב שם כל הימים באותו מקום ובאותה התנוחה ובאותה המישרה, מישרת פקיד לענייני לבלרות; עד שלבסוף באו לידי מסקנה שכך מן הסתם כבר יצא מבטן אימו, מוכן וערוך, במקטורן השרד ובקרחת לראשו"