מתחת ליער פרא

קולין מלוי

שם מקור: Under Wildwood

  • איור: אליס קרסון
תיאור

מאז שפרו חזרה הביתה מיﬠר פרא, היא לא מצליחה לשכוח את המקום הקסום הזה ואת החברים שנשארו שם. החיים בﬠולם החיצוני משﬠממים והיא נמשכת בכבלי קסם אל הצוק המשקיף אל היﬠר המכושף. 

החבר שלה, קרטיס, נשאר בתור שודד מתלמד, והיא לא מצליחה לכבוש את קנאתה. היא רוצה להיות שם.

פרו נשאבת בחזרה אל הﬠולם שהתגﬠגﬠה אליו, ומגלה כי המציאות ששוררת בו קשה והרת סכנות. היא נחושה בדﬠתה להציל את ידידיה ויוצאת למסﬠ מתחת לפני האדמה, שם היא פוגשת צבא של לוחמים ﬠזי־נפש, ﬠיר שלמה שנתונה לשליטתו של ﬠריץ חסר מצפון, מכונאים-אמנים מופלאים שיכולים לייצר חיים, חברים ותיקים ואהובים, ואויבים צמאי דם שאינם מהססים לזרוﬠ הרג והרס.

הספר השני בסדרה "קורות יער פרא". הספר הראשון "יער פרא" ראה אור בעברית ב-2013 וזכה להצלחה.