מכלול העובדות, לא הדברים

יונתן ורטהיים סואן

תיאור

ספר השירים הראשון של יונתן ורטהיים סואן.

מתוך הספר

אינני כופר בזה. אינני זקוק לניסים המלאים,
אלה מכלים את עדיהם. אבל אני רוצה להיות העד 
ששרד את הפלאי עם הציוד של החלין
כמו הנוטים העיורים שמיפו את המדבריות
במוטות יעקב, חורכים את עיניהם תוך כדי מדידה -
ראשוני השושלת במסרת הבהיה אל הבהיר מראות.

הם חשבו שהם מפו רחבי היקום
אבל למעשה העניקו קבוע לעמקו הנורא.
הם היו הסנה, לא המתבונן מהצד בעינים פועות
ועיניהם החבושות נעשו למראות העולם, למחברותיו.
הם, שהפכו את המקרי להכרחי ואת ההכרחי למקרי
עונשם היה להותר בחיים, להגיע אל הארץ היעודה
להישנות בה
לדור במחצת נבותאם."