חנות ותווית מוכרי ספרים בארץ ישראל 1948-1870

צבי ברסקי

תיאור

32 חנויות ודוכני ספרים פעלו ברחוב אלנבי לבדו בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים, ובסך הכל כמאתיים, בעיקר בשלוש הערים הגדולות, מגלה לנו צבי ברסקי לאחר מחקר רב שנים, בספר המשחזר עולם שוקק חיים של מוכרי ספרים וחנויות ספרים, שהתקיים ברחובות פלשתינה (א"י) משלהי התקופה העות'מאנית ועד קום מדינת ישראל.

 

תוך התחקות אחר תוויות הנייר הפרסומיות שהודבקו בצידן הפנימי של כריכות הספרים או בדפיהם הראשונים ועיון היסטוריוגרפי יסודי בהן, ובהתבסס על ראיונות, ארכיונים פרטיים וציבוריים ומגוון מקורות ראשוניים, משרטט המחבר מפה אלטרנטיבית של ארץ ישראל, שבמרכזה עומד הספר, יחד עם כל אנשיו: מחבריו, מדפיסיו, ובעיקר מוכריו וקוניו. כך מקומם ברסקי מתוך תוויות הספרים - במלאכת מחשבת קפדנית - עולם נשכח של חנויות ושל דוכני ספרים.