הו! גיליון 18 אסופה משירת העולם 2#

מחברים שונים, מחברות שונות

תיאור
חגיגה לאוהבי שירה: האסופה השנייה של שירה מתורגמת
מבית הו! - אנתולוגיה המתפקעת כל טוב ממיטב השירה העולמית בתרגום, מהומרוס קשישא ועד המאה ה-21. 
 
אסופת השירים בנויה רובה באופן כרונולוגי, מפני שקריאה כזאת מאפשרת לנו לעבור, במובן מסוים, מסלול הדומה במשהו למסלולה של הציוויליזציה שלנו.
 
האסופה נפתחת בשער של תרגומים משירת יוון ורומא, ממשיכה בתרגומים מהקוראן, משירה סינית קלסית, משירה חובקת עולם מהמאות ה-19-16, משירה מודרניסטית, משירה אמריקאית ועוד ועוד כל טוב עד לשער זמן הווה ובו תרגומים משירה עכשווית מגרמניה, ליטא ופולין.   
 
שני מדורים בגיליון חורגים מן הסדר הכרונולוגי, והם יוצאי דופן ומרכזיים: אחד מהם נקרא גָלויות, מיעוטים, יהדויות, והשני
מציג - בפרסום ראשון - מבחר של תרגומים גנוזים מאת הסופרת והמשוררת לאה גולדברג.
 
 
מתוך הספר

[...] אֲנִי אִטִּית כְּמו הָעולָֹם וְסַבְלָנִית מְאֹד.
הֶחֳדָשִׁים חולְֹפִים וּמִתְהַפְּכִים בִּי,
הַשֶּׁמֶשׁ וְהַכּוכָֹבִים מִתְיַחֲסִים אֵלַי.
הַלְּבָנָה דּואֶֹגֶת לִי בְּאֹפֶן אִישִׁי יותֵֹר:
הִיא חוזֶֹרֶת וְחולֶֹפֶת עַל פָּנַי, נוגַֹהַת כְּאָחותֹ רַחְמָנִית.
הַאִם מָה שֶׁעָתִיד לִקְרותֹ מֵסֵב לָהּ צַעַר? אֵינִי חושֶֹׁבֶת כָּךְ.
הַפּורִֹיּוּת פָּשׁוּט מַכָּה אותָֹהּ בְּתַדְהֵמָה.


מתוך שלוש נשים, סילביה פלאת
מאנגלית: אנה הרמן
אֶשָּׁבַע בַּתְּאֵנִים וּבַזֵּיתִים
וּבְהַר סִינַי
כִּי בָּרָאנוּ אֶת הָאָדָם בַּצּוּרָה הַמְּתֻקֶּנֶת בְּיותֵֹר
וְאָז הֶחְזַרְנוּהוּ אֶל שֵׁפֶל הַשִּׁפְלוּת
הַאֵין אֱלהִֹים הַטּובֹ שֶׁבַּשּׁופְֹטִים?


מתוך הקוראן (סורת אלתִּין, סורת התאנים)
מערבית: אלמוג בהר