בוגרי מנשר

תיאור

המחלקה לכתיבה ב'מנשר' מהווה חממה לפיתוח מיומנויות כתיבה פרוזה ושירה, עיתונאות ותקשורת, ספרות ילדים, כתיבה מסאית ותיאורטית, תסריטאות לקולנוע עלילתי ודוקומנטארי וכן כתיבה לתיאטרון.

לצד תרגול וביקורת של כל סוגי היצירה נלמדים במשך ארבע שנים של לימודי יום מלאים, היבטים שונים של תחומי ידע שמניחים תשתית לחשיבה יוצרת וביקורתית בסוגיות מרכזיות של תרבות, ספרות וחברה.

סטודנטים

ספרים מאת בוגרי מנשר